Over Mulder Bouwmanagement BV

Opgericht in 1991 heeft Mulder Bouwmanagement zich door de jaren heen ontpopt als een adviseur voor een breed scala aan onroerend goed vraagstukken. Van het, in opdracht, ontwikkelen van een woonwijk of het uitoefenen van de directie over een bouw, verbouw of onderhoudsproject tot het voeren van een beroepsprocedure bij de Raad van State. Alle facetten van het bouwproces hebben de afgelopen jaren de revue gepasseerd. De combinatie van kennis over bouwen, ruimtelijke ordeningsrecht en bestuursrecht maken het advies compleet.

Adviseur

Mulder Bouwmanagement is enkel uw adviseur, inhoudende dat Mulder Bouwmanagement geen belangen heeft bij bouwers of andere partijen in de onroerend goed sector. Deze duidelijke scheiding maakt het mogelijk om het meest objectieve advies te geven.

Werkterrein

Het werkterrein is het beste weer te geven met de volgende termen: ruimtelijke ordening, wijziging bestemmingsplan, omgevingsvergunning (de oude bouwvergunning), planschade, directievoering nieuwbouw/verbouw/onderhoud, last onder dwangsom, inspraakreacties bestemmingsplannen en aan- en verkoopadvisering onroerend goed.

Klanten

Mulder Bouwmanagement heeft door de jaren heen grote en kleine (publieke en private) klanten bediend. Van het begeleiden van een verbouwing van € 100.000,- tot een nieuwbouwproject van € 13.000.000,-. Uitgangspunt is dat de toegevoegde waarde en daarmee gemoeide kosten altijd in verhouding zijn.

Contact

Als u uw vraag binnen de genoemde werkgebieden wilt voorleggen, bel dan geheel vrijblijvend:
Jaap Mulder, tel. 0341-415020 of 06.53.123.902, of maak gebruik van de mail button.

Mail ons: Mulder Bouwmanagement BV
  • Mulder Bouwmanagement BV
  • Hagenhof 9
  • 3849 PZ Hierden
  •  
  • Postbus 9003
  • 3840 GA Harderwijk;